Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Židům 11:6

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Domácí skupinky

Domácí skupinky

Scházíme se jednou týdně, abychom společně rostli v poznání Božího Slova a budovali společenství.

 

Skupinky probíhají ve stejný čas, ve středu v 17:00. Scházíme se v našich domácnostech, proto je nazýváme i "domácí skupinky".

 

Program začíná zpěvem křesťanských písní (chval) i s jejich výkladem, a pak následuje vyučování na základě Bible. Obvykle probíráme některé nedělní kázání se zaměřením na náš konkrétní život. Prostor je pro osobní dotazy, sdílení a modlitby za jednotlivé potřeby.

 

Domácí skupinky jsou určeny členům sboru Apoštolské církve a pozvaným hostům.