Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1 Janův 1:9.

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Otázky víry

Proč je na světě zlo?

Pro mnohé lidi je právě existence zla, bolesti a smrti jednou z největších překážek na cestě k Bohu. Proč je vůbec na světě zlo, když je Bůh tak dobrý? Proč s tím něco neudělá, když je všemohoucí? Proč zlo nepotrestá, když je spravedlivý? Jak se na to utrpení a nespravedlnost může dívat? Kdyby Bůh byl, bylo by to jinak.

 

Nebo jak to je?

Jak se objevilo zlo, popisuje Bible úplně jasně. Zlo chtěl člověk a ne Bůh. Bůh stvořil svět krásný, bezchybný a sám Stvořitel zkonstatoval: "Viděl, že to je dobré." (Genesis 1:10). Dokonce tato věta se opakuje pětkrát a po šesté zní: "Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré." (Genesis 1:31). Tak kde se vzalo zlo? Bůh stvořil člověka podle svého obrazu. Stvořil nás jako osoby, bytosti s rozumem, se schopností vyhodnotit situaci, přemýšlet, tvořit. Ale i se svobodnou vůlí, kdy se člověk může rozhodnout, jak se v dané situaci zachová. Bůh člověku nabídnul vztah a účast na Jeho životě. Má s člověkem plán, kde člověk může naplno rozvinout své schopnosti a dary a Bůh se tím může oslavit. Toto nelze s někým, kdo nemá možnost se rozhodnout jinak. Bůh dal člověku možnost žít s Bohem v celé jeho plnosti, ale dal i možnost to odmítnout. Bůh chce kolem sebe lidi, kteří se pro Něj rozhodli svobodně.

 

Člověk dostal na začátku kromě prvního úkolu (pojmenovat všechno živé) i pravidla. "A Hospodin Bůh člověku přikázal: 'Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.'" (Genesis 2:16-17). Můžeš znát i zlo, ale tím poznáš i jeho důsledky. A to i smrt.

 

Jak se člověk rozhodl, bolestně zažíváme každý den. Může za to Bůh? Doprava se řídí dopravními předpisy, které jsou určeny zákonem. Když někdo tyto předpisy poruší a způsobí dopravní nehodu, kdo je na vině? Ten, kdo předpisy porušil nebo ten, kdo je stanovil? Podobně jako po dopravní nehodě se sčítají škody na životech, zdraví i na majetku, podobně po prvním hříchu Bůh řekl člověku, co způsobil, jaké následky má jeho rozhodnutí: "Ženě řekl: ‚Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.‘ Adamovi řekl: ‚Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.‘" (Genesis 3:16-19). Bolestivé rození dětí, napětí mezi mužem a ženou, námaha až marnost práce a smrt. Ale nejen to. Dále se píše: "I řekl Hospodin Bůh: ‚Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.‘" (Genesis 3:22). Aby v těch bolestech a dalších následcích nežil člověk věčně, Bůh ho vyhnal z ráje, čili ze své blízkosti. Tím se vztah Boha a člověka narušil a člověk skutečně propadl smrti. A nyní je náchylný volit spíše zlo než dobro. "Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?" (Římanům 7:24).

 

No dobře, může si za to člověk, ale proč Bůh nezakročí? Proč nic nedělá? Bůh se se zlem již vypořádal. Ale na definitivní vykonání spravedlnosti ještě vyčkává.

 

Proč? A jak to teda je? Čtěte dál..