Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu." Židům 13:5

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Otázky víry

Existuje Bůh?

Máš tuto důležitou otázku vyřešenou? Nebo odpověď právě hledáš?

 

Proč to vůbec řešit?

Život s Bohem je kvalitativně mnohem lepší a plnější než bez Něj. I proto někdy říkám: Jestli v Boha věřím a on by nakonec nebyl, nebyla by to pro mě taková katastrofa, nic bych neztratila. Díky víře v Něj jsem prožila nádherný život, zažila jsem pokoj a radost, jaké jsem bez Něj neznala, můj život měl smysl a cíl. A i kdyby Bůh nebyl, stálo to za to. Ale když Bůh opravdu je a nevěřila bych v Něho, je to mnohem horší, protože ztrácím vše, od toho závisí celý můj život po smrti. A ten už nikdy neskončí a nebude možné to změnit.

 

Stojí za to si tuto otázku položit a poctivě hledat odpověď.

 

Jsou nějaké důkazy?

Někdy se nabízí odpověď, že to, že v Boha nevěříš, ještě neznamená, že neexistuje. Stejně, jako jsi nikdy nebyl např. na Marsu, nebo na severním pólu, nebo jsi nikdy neviděl rádiové vlny, elektřinu, tak přesto věříš, že jsou. Je mnoho věcí v životě, které jsme neviděli, ale věříme v ně. Mně osobně ale tato odpověď nestačí. Existenci těchto věcí lze dokázat, když se vynaloží úsilí, finance, použijí fyzikální metody, lze si to ověřit. Jenomže existenci Boha nelze přímo dokázat. Není fyzikálně změřitelný, není zachytitelný našimi smysly, nebo prostředky, které máme. I Bible píše: "Boha nikdo nikdy neviděl.". Jestli Bůh existuje, zcela jistě je od nás odlišný a vymyká se všemu, co známe z našeho fyzického světa.

 

Osobně mi je bližší přirovnání Boha k větru. Vítr nevidím přímo, ale vidím jeho působení. Cítím ho na obličeji, slyším šum listí, vidím ohýbání se stromů. Podobné je to s Bohem. Nevidím jeho tvář, ale když mám otevřené oči, můžu vidět, co dělá.

 

Pro mnohé lidi je pouhá důmyslnost, rozmanitost a dokonalost přírody a vesmíru dostatečným důkazem existence inteligentního Stvořitele. Bible říká: "Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě".

(Žalm 19:1-4).

 

I samotná touha po Bohu, po dokonalosti, po věčnosti, ukazuje na Někoho, kdo do nás tyto touhy vložil a může a chce je naplnit. "On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce touhu po věčnosti". Je něco někde hluboko v naší bytosti, co cítí, že je ještě něco víc než tento život, a někdo, kdo přesahuje tento svět.

 

Tomáš Akvinský, katolický filozof a teolog 13. století popsal 5 cest, nebo důkazů o existenci Boha, jako prvotní příčině všeho. Jedním z těchto důkazů je skutečnost, že každý důsledek musí mít svou příčinu. Když existuje stůl, musí být i někdo, kdo ho vytvořil, kde je obraz, je i malíř. Celý vesmír a všechno v něm je důsledkem. Musí být jakási prvotní příčina, která způsobila, že všechno ostatní vzniklo. A dokonce tato příčina musí být větší, dokonalejší, inteligentnější, než důsledek, jako je to s malířem a jeho obrazem.

 

Úvah, filozofických cest a důkazů může být nespočet. Přesto to nestačí. Boha ve skutečnosti nelze ani dokázat, ani vyvrátit.

 

Proč se Bůh neukáže jasně všem?

Proč se Bůh skrývá? Kdyby se ukázal, všichni by v Něj uvěřili. Kdyby ho ale všichni viděli, už by nebyla potřebná víra. A Bůh si víru velmi cení. Dokonce víra samotná je klíčem k věčnému životu s Bohem. Bible o tom mluví na mnoha místech, např.: "Kdo věří, má věčný život", "Milostí jste spaseni skrze víru", "Blahoslavení ti, kdo neviděli a uvěřili" a dokonce: "Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest, a že se odměňuje těm, kdo ho hledají". Vírou přijímáme, že Bůh existuje.

 

Je možné zjistit, jestli Bůh je?

Ano. Je jeden způsob, jak najít vlastní odpověď, jestli Bůh skutečně je.

  • Mít opravdovou a upřímnou touhu poznat pravdu, i když bude zcela odlišná od mých očekávání. Být otevřený.
  • Požádat Boha, jestli skutečně je, ať se ti dá sám poznat. Ať třeba předloží nějaký „důkaz“ o své existenci. Bůh se dá najít těm, kdo ho opravdu hledají. A k upřímnému se má Bůh upřímně.

Volej k Bohu a On ti jednou určitě odpoví.