Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě. 1 Korintským 10:31

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Otázky víry

Jestli jsi byl někdy skutečně upřímný, pak jsi pochopil, že tě v životě nic a nikdo nemůže plně uspokojit.

 

Lidé touží po úspěchu, celý život dřou, aby něčeho dosáhli. Když se jim dostane uznání a splní si své sny, místo opravdového štěstí často zažívají jen trpkou prázdnotu.

 

Lidé touží po bohatství, aby neměli starosti a měli vše, co chtějí. Když ale bohatí jsou, zjistí, že mají mnohem více starostí, a to, co opravdu chtějí, nelze zaplatit.

 

Lidé si přejí „hlavně to zdraví“, ale kdo je zdravý, ví, že i když je to hodně, není to vše. I nemocný člověk může být šťastnější než zdravý.

 

Lidé touží po lásce, po hlubokém partnerském vztahu, kde budou naplněny jejich potřeby. Zjistí ale, že žádný člověk nemůže uspokojit jejich potřeby, naopak často zažívají zranění a neví si rady.

 

Lidé zakládají rodiny a do dětí vkládají svůj smysl, aby po nich alespoň něco zůstalo. Ale kolikrát zůstanou sami a naděje se bolestně rozplyne.

 

Tváří v tvář bolesti, zklamání nebo smrti se člověk ptá:

  • Proč to všechno?
  • Není to všechno jen marnost?
  • Proč tady vlastně jsem?
  • Má můj život nějaký smysl?
  • Existuje něco, co mou palčivou touhu po plnosti života může naplnit?

Říkáme Ti: ANO, EXISTUJE.

 

Je to Bůh, který tě stvořil. (Miloval jsem tě v lůně tvé matky…)

 

Je to Bůh, který jediný může naplnit tvoje touhy, tvé srdce, a to tak, že se ti o tom ani nesnilo. (Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo…)

 

On sám ti tyto touhy dal, on jediný je dokáže naplnit.

 

Je to Bůh, který může dát tvému životu směr i naději.

 

 

Chceš ho najít? Chceš ho znát?

 

Vítej a dovol nám ti v tom pomoct.