Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1 Petrův 3:18

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Páteční modlitby

Páteční modlitby

Každý pátek v 19:00 probíhají veřejné modlitby. Součástí modlitebního večera jsou chvály, jimiž se rozumí písně k oslavě a uctívání Boha.

 

Modlitební témata jsou: požehnání a spasení obyvatel Jihlavy a okolí, požehnání a milost našemu národu, poctivost lidem ve vedoucích pozicích, konkrétní osobní témata jako např. životní těžkosti a přímluvy za uzdravení nemocných.

 

Na páteční modlitby zveme všechny, kteří chtějí uctívat a chválit Boha a kteří se chtějí modlit a přimlouvat, případně mají nějakou modlitební potřebu.

 

Jednou měsíčně jsou páteční modlitby vyhrazeny členům sboru, konkrétní datum je uváděno na Úvodní stránce v části "Aktuálně".