Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Žalmy 18:4

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Odkazy

Odkazy jsou automaticky otevírány v novém okně/záložce prohlížeče.

 

Dokumenty AC

Ústava AC, řád AC

Apoštolská církev v ČR

Na stránkách Apoštolské církve v České republice můžete nalézt základní informace o církvi. Přehled celocírkevních akcí a také odkazy na místní církve v ČR.

Nadační fond Nehemia

Nadační fond Nehemia podporuje a realizuje humanitární a duchovní pomoci lidem jiných kultur v zahraničí a v ČR.

Nakladatelství Křesťanský život

křesťanské nakladatelství a vydavatelství patřící Apoštolské církvie

Biblická škola Apoštolské církve

Biblická škola v Kolíně s možností denního studia (VOŠMT) i korespondenčního studia (Global university), nabízí i další vzdělávání duchovních pracovníků Apoštolské církve.

Teen Challenge

Mezinárodní křesťanská organizace pomáhající závislým lidem.

Royal Rangers

Mezinárodní organizace věnující se dětem. I v našem sboru sídlí 27.Přední hlídka.

Mládež Apoštolské církve v ČR

Odbor mládeže Apoštolské církve organizuje setkávání vedoucích mládeže, sdružuje mládež, organizuje mládežnické setkání, výjezdy do zahraničí, Kristfest a pod.

Nová generace

Hnutí mladých křesťanů, kteří se setkávají ve svých školách k modlitbám, evangelizaci a službě s cílem pozitivně změnit školní atmosféru a přinést křesťanské poselství svým spolužákům.

Mezinárodní svaz Gedeonů

Mezinárodní svaz Gedeonů je mezidenominační společenství křesťanů, kteří jsou odhodlaní zachraňovat ztracené osobním svědectvím a distribucí Božího slova ve více než 190 zemích po celém světě. Tisknou bible a rozdávají je zdarma.

Znáte Ježíše?

Stránka s různými otázkami a tématy pro hledající Boha.

Bible online

Možnost číst bibli online nebo vyhledávat v bibli podle pojmů.

Apoštolská církev, sbor Brno

Stránky brněnského sboru, kde je pastor i náš pastor František Apetauer. Na stránkách lze kromě jiného i kázání z duchovních soustředění posledních let.

Mládež Apoštolské církve v Brně

Stránky věřící mládeže, která patří do brněnského sboru.

27. Přední hlídka Royal Rangers

Stránky naší hlídky Royal rangers s informacemi o schůzkách, s kontakty a dalšími informacemi.