Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě. 1 Korintským 10:31

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Oblastní sesterská konference

Oblastní sesterská konference

V sobotu 9.března se bude konat v Brně Oblastní sesterská konference s názvem Bohem a lidmi milovaná.

Zájemkyně se hlašte sestře Iloně Zadinové.