Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Žalmy 18:4

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Konference pro muže

Konference pro muže

V sobotu 13. dubna se v Brně koná 2. celostátní konference pro muže. Navazuje na 1. celostátní konferece, které se účastnilo přes 200 mužů.  Skvělá atmosféra, Boží jednání, neváhejte...

Více informacích na nových webovývch stránkách o službě mužům: http://acmuzi.webnode.cz/akce/