Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! Žalmy 34:9

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Během DS nebude bohoslužba!

Převážná část sboru se ve dnech 14.7.-21.7. účastní celocírkevního duchovního soustředění. Z toho důvodu se v pátek 13.července nebudou konat modlitby a v neděli 15.července nebude bohoslužba.

Děkujeme za pochopení.