Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11:28

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Setkání žen ve Vídni

Ve dnech 26-28.dubna se některé naše ženy účastní mezinárodního setkání žen AoG ve Vídni.

 

Bůh jim žehnej!