Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 5:24

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Dětský program

Dětský program

Během každé bohoslužby je v době kázání zajištěn program pro děti. Většinou je veden hravou formou, děti jsou přitom vyučovány biblickým příběhům a zásadám křesťanského chování. Obsah je přizpůsoben věku dětí. Dětský program vedou zkušení a zodpovědní služebníci církve.

 

Během Biblických setkávání je zajištěno hlídání dětí v podobě her případně vycházek s dohledem pověřeného služebníka.

 

Mimořádně jsou pro děti pořádány různé akce, víkendové a prázdninové programy, letní programy a besídky. Tyto akce jsou vždy inzerovány na hlavní stránce.

 

Pravidelné programy pro děti zajištuje také hlídka Royal Rangers.