Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5:8

Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider Image slider

Bohoslužby

Bohoslužby

Naše pravidelné nedělní bohoslužby se konají ve 1. patře budovy v Benešově 2, Jihlava.

 

Začátek je v 9:30

 

Bohoslužby trvají 1,5 až 2 hodiny. Půl hodiny před začátkem jsou pravidelně modlitby o patro výše.

 

Náplní bohoslužeb je kromě chval a uctívání hlavně zvěstování evangelia skrze čtení Písma spolu s kázáním a modlitby. Je dáván prostor i pro osobní svědectví bratří a sester o tom, jakým způsobem jedná živý Bůh v životech těch, kteří mu patří. Při tom všem chceme být otevření pro nadpřirozené působení Ducha Svatého, prostřednictvím jeho darů.

 

Po ukončení bohoslužby je dána příležitost zúčastnit se společného posezení u kávy a čaje, kde je prostor k diskusím nebo si jen popovídat s ostatními přítomnými.

 

Na nedělních bohoslužbách je srdečně vítán každý člověk, bez výjimky. Jedinou podmínkou je, že nebude nenarušovat jejich průběh a vystříhá se toho, aby svým chováním jakkoliv obtěžoval ostatní zúčastněné.

 

Žalmy 118:1 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!